Saturday, February 19, 2022
Google search engine
HomeNewsLocal Newsเอ็มจี ผนึกกำลังผู้จำหน่ายยกระดับก้าวทันโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Era New Growth

เอ็มจี ผนึกกำลังผู้จำหน่ายยกระดับก้าวทันโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Era New Growth

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จัดงาน “MG Dealer Conference 2022 : New Era New Growth” เพื่อแถลงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้จำหน่ายทั่วประเทศ และเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านการขายและบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายที่มีความยอดเยี่ยมในด้านต่าง   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

การประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี หรือ MG Dealer Conference   เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้จำหน่ายรับทราบ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด NEW ERA NEW GROWTH เพื่อสะท้อนเป้าหมายของเอ็มจีในการยกระดับอุตสาหกรรรมยานยนต์ไทยเข้าสู่ยุคใหม่เทียบชั้นอุตสาหกรรมยานยนต์โลก โดยหนึ่งในภารกิจหลักคือการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยี ความทันสมัย และมีคุณค่า ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงการยกระดับการดำเนินงานของผู้จำหน่ายให้ทันต่อสถานการณ์และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

ปัจจุบัน เอ็มจี มีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 157 แห่ง ทั้งนี้จากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จำหน่ายทุกท่านทำให้ในปีที่ผ่านมาเอ็มจีมียอดขายรวมสูงถึง 31,005 คัน เติบโตขึ้นถึง 9.5% เมื่อเทียบกับปี 2564  โดยในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานเป็น 170 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ภายในงานประชุมผู้จำหน่ายดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย;

รางวัล MG Excellence 

มอบให้ผู้จำหน่ายที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินงานในทุกๆ ด้านประกอบด้วย ด้านขาย ด้านบริการหลังการขาย ด้านกิจกรรมการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวกในโชว์รูม โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดใหญ่ และกลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีกลุ่มละ 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัล MG Excellence – Bangkok & Vicinity

กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล

อันดับ 1 : บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณเอกอดุลย์ชัยตระกูลทอง

อันดับ 2 : บริษัท เคพีออโต้คลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี

คุณกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล

อันดับ 3 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาถนนเพชรเกษม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

รางวัล MG Excellence – Big Province

กลุ่มจังหวัดใหญ่

อันดับ 1 : บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดอุดรธานี

คุณวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์

อันดับ 2 : บริษัท บริติช ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 3 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาแม่โจ้) จังหวัดเชียงใหม่

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

รางวัล MG Excellence – Small & Medium Province

กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก

อันดับ 1 : บริษัท เอ็มจี เอ.เอส.กรุ๊ป จำกัด จังหวัดสุรินทร์

คุณธีรยุทธ  รังคกูลนุวัฒน์

อันดับ 2 : บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด จังหวัดมหาสารคาม

คุณณัฐพล อุตรนคร

อันดับ 3 : บริษัท เอ็มจี สุโขทัย จำกัด จังหวัดสุโขทัย

คุณพัชรา เสถียรวทิตกุล

รางวัล Best New Dealer :  เป็นรางวัลสำหรับผู้จำหน่ายใหม่ที่เปิดให้บริการ 3S ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 โดยคำนวณจากผลคะแนนในทุกๆ ด้านประกอบด้วย ด้านขาย ด้านบริการหลังการขาย, ด้านกิจกรรมการตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวกในโชว์รูม ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สาขามหาชัย) จังหวัดสมุทรสาคร

คุณเอกอดุลย์ ชัยตระกูลทอง

รางวัล Best Retail Sales Volume : เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้จำหน่ายที่มียอดขายปลีกสูงสุดรายโชว์รูม สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ

อันดับ 1 : บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณเอกอดุลย์ชัยตระกูลทอง

อันดับ 2 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาถนนเพชรเกษม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 3 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาแม่โจ้) จังหวัดเชียงใหม่

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

รางวัล Best Market Share

รางวัล Best Market Share เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดรายจังหวัดสูงสุดในประเทศ โดยคิดจากยอดจดทะเบียน ช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. ในปีที่ผ่านมา โดยหากจังหวัดใดมีผู้จำหน่ายมากกว่าหนึ่งแห่ง รางวัลนี้จะมอบให้กับผู้จำหน่ายที่สร้างยอดขายสูงสุดภายในจังหวัดนั้น

อันดับ 1 (มี 2 ผู้จำหน่าย เนื่องจากสามารถสร้างยอดขายได้เท่ากัน) จังหวัดภูเก็ต

บริษัท เอ็มจี ภูเก็ต จำกัด

คุณประวิตรพันธ์ สายเชื้อ และ

บริษัท ภูเก็ตปิยะเอ็มจี จำกัด 

คุณศศิธร ราษฎร์อารี

อันดับ 2 : บริษัท พิจิตรเพชร สกลนคร จำกัด จังหวัดสกลนคร

คุณอภิชาติ คุณธรรมรักษ์

อันดับ 3 : บริษัท เอ็มจี ดีเลิศ ออโต้คาร์ จำกัด จังหวัดอำนาจเจริญ

คุณเกรียงไกร วาจิตร

รางวัล Best SSI

รางวัล Best SSI เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้จำหน่ายที่มีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านขาย หรือ คะแนน SSI สะสม 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 – ต.ค. 2564 โดยในปีนี้เรามอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ทำคะแนนสะสมได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้จำหน่าย

อันดับ 1 กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท เอ็มจี สุพรีม จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวิชัย รุ่งเพ็ชรวิภาวดี

อันดับ 1 กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดอุดรธานี

คุณวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์

อันดับ 1 กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก

บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จำกัด จังหวัดมหาสารคาม

คุณณัฐพล อุตรนคร

รางวัล Best CSI

รางวัล Best CSI เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้จำหน่ายที่มีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านบริการหลังการขาย หรือ คะแนน CSI สะสม 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2563 – พ.ย. 2564 โดยในปีนี้เรามอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ทำคะแนนสะสมได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้จำหน่าย

อันดับ 1 กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาบางนา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 1 กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 1 กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก

บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง

คุณไพโรจน์ โรจนรัตน์

รางวัล Best Parts Performance

รางวัล Best Parts Performance เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้ออะไหล่สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ

อันดับ 1 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาถนนเพชรเกษม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 2 : บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ บริท จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณธรรมรัตน์  โพธิ์ใบกุล

อันดับ 3 : บริษัท เคพีออโต้คลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี

คุณกิตติพงศ์วงศ์ภัทรกุล

รางวัล Best Accessory Performance

รางวัล Best Accessory Performance เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ

อันดับ 1 : บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณเอกอดุลย์ ชัยตระกูลทอง

อันดับ 2 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาถนนเพชรเกษม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 3 : บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular